Misja Ostatniej Szansy Niepowstrzymanego Wiatru Nieposkromionego Ognia RUACH HA KODESZ (DUCHA ŚWIĘTEGO) AmightyWind (czyt. ‘emajtiłynd’) oraz Apostoł i Prorok Eliszewa Elijahu witają serdecznie na stronie polskiej z Proroctwami BOŻYMI na Czasy Końca.

Apostoł Eliszewa mówi:

“Szalom! Nazywam się Eliszewa Elijahu, jestem Apostołem, Prorokiem, Pastorem i Liderem tej Misji o Hebrajskich Korzeniach – biblijnej, judomesjańskiej międzynarodowej Misji NOWEGO PRZYMIERZA KRWI JAHUSZUA HA MASZIJACH, która oddaje Chwałę ŚWIĘTEJ TRÓJCY W NIEBIE: ABBA JAH, JAHUSZHUA HA MASZIJACH i RUACH HA KODESZ.
Dziękuję wam za wizytę. Patrzcie w górę! Dla tych, którzy kochają i są posłuszni przykazaniom JAHWEH i JAHUSZUA, wasze ODKUPIENIE nadchodzi!”

Apostoł Prorok Eliszewa Elijahu i Misja Ostatniej Szansy PANA BOGA JAHWEH nie są związane z żadnym kościołem lub organizacją religijną. Zostały powołane i są prowadzone przez samego BOGA OJCA JAHWEH, SYNA BOŻEGO JAHUSZUA i DUCHA ŚWIĘTEGO RUACH HA KODESZ.

Proroctwa, które daje nam PAN BÓG JAHWEH poprzez tego Proroka, nadchodzą bezpośrednio z Nieba, są nagrywane, a następnie spisywane bez jakiejkolwiek cenzury. BÓG JAHWEH przekazuje nam dzisiaj SWOJE Słowo przez Prorok Elisabeth Elijah (Eliszewa Elijahu) i innych namaszczonych Proroków, zapowiadając w nim wielkie błogosławieństwa i nagrody oraz ochronę w obliczu nadchodzącego czasu Wielkiego Ucisku SWOIM Dzieciom, a wrogom oraz tym, którzy są nieposłuszni JEGO Słowu - Sąd BOŻY i kary.

Prorok Eliszewa Elijahu (Elisabeth Elijah) prowadzi obecnie Misję AmightyWind w pojedynkę i czeka na wzbudzenie męskiego okrycia modlitewnego i współ-lidera. Nasz BÓG JAHWEH czyni i będzie czynił wielkie dzieła i cuda poprzez SWOJE sługi w Misji Amightywind na całym świecie.

Ta Misja rozwija się w pełni bez ograniczeń Namaszczenia DUCHA ŚWIĘTEGO / RUACH HA KODESZ!

Wyznanie Wiary

Wierzymy, że…

JAHUSZUA, znany z greckiego Imienia JEZUS, jest SYNEM BOGA JAHWEH, który objawił się w ciele! JAHUSZUA jest naszym Mesjaszem, KRÓLEM Żydów, KRÓLEM Królów i PANEM Panów! JAHUSZUA jest naszym wkrótce nadchodzącym PANEM MŁODYM! Narodził się z dziewicy, a JEGO jedynym OJCEM jest JAHWEH! JAHUSZUA, jako Wyłączna Święta Ofiara za grzech, został ukrzyżowany zamiast nas i zmartwychwstał dnia trzeciego. Tęsknimy za JEGO ponownym przyjściem, gdy powróci po SWOJĄ Oblubienicę, którą symbolizuje Pięć Rozsądnych Dziewic (z Ew. Św. Mateusza, rozdz. 25). Naszą modlitwą jest: przyjdź JAHUSZUA, przyjdź szybko!

Wierzymy, że…

JAHUSZUA jest również znany pod Imieniem JEZUS CHRYSTUS, ale ta Misja wierzy, że mamy nazywać naszego Mesjasza JEGO hebrajskim Imieniem, które oznacza "JAH Zbawia". To Imię jest przypomnieniem, że nasz STWÓRCA, czyli OJCIEC JAHWEH, BÓG Nieba i Ziemi i wszystkiego poza tym, Zbawia nasze dusze poprzez SWOJEGO Jednorodzonego SYNA JAHUSZUA. Proszę nauczcie się tych Świętych Imion.

Wierzymy, że…

Jedyna droga do Nieba prowadzi poprzez przyjęcie JAHUSZUA, narodzonego z dziewicy, który został ukrzyżowany za nas i powstał z martwych trzeciego dnia, a następnie wstąpił do Nieba po 40 dniach na oczach świadków.

Wierzymy, że…

poprzez bycie posłusznym Bogu JAHWEH, JAHUSZUA HA MASZIJACH i RUACH HA KODESZ, oraz przedkładanie ICH na pierwszym miejscu w swoim życiu i miłości, okazujemy, że prawdziwie kochamy JAHUSZUA. Wiemy, że nie ma żadnej innej drogi do Nieba poza zbawienną i oczyszczającą Krwią oraz Imieniem JAHUSZUA ha MASZIJACH, a także przyjmujemy JEGO Ofiarę, złożoną za nas na Krzyżu Kalwarii. Wierzymy, że JAHUSZUA został złożony jako ofiara za grzechy i jedynie ON mógł stanowić Święta, nieskazitelną Ofiarę Krwi.

Wierzymy, że…

opuścić ciało znaczy stanąć w obliczu JAHUSZUA, jeśli prawdziwie podążamy, wierzymy i okazujemy posłuszeństwo temu, co JAH mówi do nas w Piśmie Świętym.

Wierzymy, że…

JAHUSZUA Namaścił tę Misję, aby dotarła zarówno do Żydów jak i innych narodowości, wszystkich ras i języków. Nie darzymy specjalnymi względami żadnych osób, bez względu na to, czy są bogate, czy biedne, wszyscy otrzymają taką samą posługę od osób pracujących w tej Misji.

Wierzymy, że…

Przyprowadzanie dusz do JAHUSZUA wyłącznie dla JEGO chwały, czci I uwielbienia.

Przeczytaj pełne Wyznanie Wiary na

Proroctwo 153 - Słuchaj Izraelu I Świecie, Ja, JAHWEH EL-SZADAJ MÓWIĘ: Covid–19 W Laboratorium Zrobiony